“Vivimos coa esperanza de que chegase este momento”