Todos os partidos no Congreso comprométense a seguir adiante coa Proposición de Lei de bebés roubados