Testemuñas da represión franquista

Benito Ferreiro

Carmen Rey

Elvira Varela Bao

Carmen Seijas Díaz

Emilia Patiño

Felisa Fernández

Antón Mateo

Josefa Alfonso

Josefa Tenreiro Alage

José Matos Vázquez

Mariano Barbeito

Manuel Figueroa

Francisco Rguez. Quintas

Basilio López

Francisco Díaz

Arturo Valeiro

Mercedes Vidal

José Rey