Xenocidio en Navarra. Os verdadeiros xenocidas

Marzo do 2015 [Recollido de komunistak.eus]. A recente declaración institucional [...]