Que sucedería se en Europa fixésense homenaxes a ditadores?      SPANISHREVOLUTION.ORG