O BOE recoñece a legalidade republicana, non así o Congreso dos Deputados