Nove comunidades autónomas manteñen activa a apertura de fosas do franquismo en España