Javier Chinchón: “O debate xurídico de fondo é sobre se a xurisdición universal é un deber ou non”