Informe Histórico-Xurídico Pazo de Meirás

Achegamos o Informe Histórico-Xurídico, feito a instancias de Deputación da Coruña, onde o apartado correspondente á Análise Histórica está a cargo do Grupo de Investigación Hispona (Grupo de Investigación da Historia Política e dos Nacionalismos da Universidade de Santiago de Compostela), e  dos historiadores Emilio Grandío Seoane (USC) e Manuel Pérez Lorenzo (USC), e o apartado que se refire á Análise Xurídica lévao A. Xavier Ferreira Fernández (USC) e Miguel A. Rodríguez Fernández (ICA-Santiago).