Ian Gibson únese en Cans á reivindicación de memoria histórica de Almodóvar