Este fascismo é noso     CRISTINA FALLARÁS PARA  PUBLICO.ES