“Comprendo aos que non puideron soportar as torturas e delatáronme”