Carta ao Presidente do Goberno sobre as cuestións pendentes con relación ás vítimas do franquismo