Cal foi a distribución xeográfica do maquis en España?