Argelès-sur-Mer, unha viaxe á memoria dos exiliados republicanos