A Escola de Arte de Palencia restaura roupa de vítimas da guerra civil conservadas nun pozo 80 anos a 30 metros de profundidade, e que poden axudar a identificar ás vítimas da guerra civil

A roupa que estivo 80 anos nun pozo e agora é memoria e proba para as familias dos fusilados no franquismo