A atracción fatal do discurso ultra      PUBLICO.ES