O historiador David Ballester pon nomes e apelidos as vítimas da violencia policial entre 1975 e 1982

134 mortos durante a Transición, pero “ningún xuíz recoñecerá que a policía é terrorista”