“Gran Bretaña planeou invadir España polo norte de Galicia e desde Lisboa en 1943”